aktualizováno 7:20 PM CEST, Sep 18, 2017260

Dramatická výchova při ZŠ Nedašovská

Dvě nové skupiny při ZŠ Nedašovská s dětmi od první do čtvrté třídy společně fungují prvním resp. druhým rokem. Název si zatím ještě nevybraly – vše má svůj čas- ale jistě vás něčím pěkným překvapí ☺.

Činnost těchto skupin se sestává z řady her jak s vlastní fantazií a tvořivostí, tak i takových, při nichž podporujeme všímavost, postřeh, rytmické cítění, vnímání prostoru i sebe samého. Vedeme děti k fungování v kolektivu, ke schopnosti souhry a komunikace, potažmo ke vzniku party. Snažíme se je dovést ke zdravému sebevědomí. A pokud při našich hrách vznikne představení, se kterým děti mají chuť vystoupit – tím lépe.

Dramaťáček pro předškoláky

se od února opět rozběhl. Ani zde není prvoplánově na programu vystupování a tvorba představení. Zaměřujeme se, stejně jako u mladších školáků, na podporu důvěry ve vlastní schopnosti . Jednotlivá dramaťáčkovská setkání motivujeme nejčastěji pohádkovým příběhem a snažíme se systematicky přispět k rozvoji

  • pozornosti a soustředění
  • komunikačních dovedností
  • dětem vlastní fantazie a kreativity
  • sociálních zkušeností a fungování v partě vrstevníků
  • pozitivního vnímání a prožívání

Dramaťáček bude probíhá až do června 2017 v prostorách Divadla pro Zličín v pravém křídle MŠ v Hevlínské ulici, a to každé úterý od 16.30 do 17.25.