aktualizováno 8:21 PM CEST, Jul 2, 2018182

Klikněte na TRANSLATE
Click on TRANSLATE
Klicken Sie auf TRANS
Нажмите на ПЕРЕВЕСТИ