aktualizováno 7:56 AM CET, Dec 6, 2018339 UTC

Jarní oslava předků a potomků

Jarní oslava předků a potomků

Milí přátelé známí i dosud neznámí,
zvu vás k obřadu sdílení i léčení odkazu našich předků, nás samých i našich potomků. Ve slovanské tradici je tento prostřední den mezi rovnodenností a slunovratem jedním ze čtyř hlavních v roce, kdy se naši předkové slavnostně vztahovali k předkům svým zejména zesnulým, aby ve spojení s elementy bytí poděkovali za všechny jejich dary (z nichž významné je už i vlastní zrození). Tak také žádali o urovnání případných nesvárů a zvali své zesnulé i živé ke společné radostné oslavě rodových linií, jara, nového zrodu života, plození a povzbuzení bujného nového růstu v zemědělském roce.

Životospráva v období jara

Životospráva v období jara

(Autorský článek původně pro tištěné médium) Tento díl seriálu o základních principech udržení a zlepšení zdraví přirozenou/přírodní cestou v jednotlivých ročních obdobích se Vám dostává do rukou v době, když už dva týdny „běží“ tzv. astronomické jaro, tedy doba, kdy postavení astronomických těles spouští v naší krajině procesy „narození“ a nového růstu života, což lze pozorovat v přírodě pučením stromů a keřů a novým růstem mnohých rostlin.