aktualizováno 7:56 AM CET, Dec 6, 2018339 UTC

Dramaťáček pro předškoláky

Dramaťáček pro předškoláky

 Vážené maminky, milé děti!

Od října se opět začne scházet každé úterý
DRAMAŤÁČEK PRO PŘEDŠKOLÁKY.

Čas letošních setkání: každé úterý od 16 do 17 hod
Místo: „pravé křídlo“ MŠ Hevlínská – prostor Divadla pro Zličín

 

Co to vůbec obnáší, co sledujeme

  • Hlavním naším cílem je vytvoření/upevnění sebedůvěry každého dítěte – před školou tolik potřebné.
  • Dále pracujeme na zdokonalení komunikačních dovedností, podpoře schopnosti spolupracovat a vnímat ostatní, rozvíjíme poznávací schopnosti.
  • Chceme, aby si děti pohrály, aby se zasmály, pobavily a odcházely spokojené samy se sebou.

Jak toho chceme dosáhnout, jak pracujeme

Motivací a tématem většiny hodin bývá pohádka. Často se jedna pohádka prolíná více hodinami – děti totiž baví známá témata, často je vyžadují. Tím, když s nimi několikrát opakujeme stejné hry a stejné činnosti, narůstá jejich pocit bezpečí, mizí nejistota. Umožníme tak i ostýchavějším dětem být úspěšnými.

Často vyprávíme a děti si současně na pohádkového hrdinu hrají. Hrají všechny současně. Soustředí se samy na sebe, nemusí se obávat, že by je někdo pozoroval. Když už se přece jen po očku zahlédnou, ty nápaditější se mohou kochat vlastním nápadem a originalitou, ty méně jisté se ubezpečí, že zadání porozuměly, případně se inspirují.

Pracujeme s říkadly, zdokonalujeme a procvičujeme řečové schopnosti a mluvu dětí formou rytmizovaných či zdramatizovaných říkadel. Opět se zapojují všechny děti současně, umožníme tak nesmělým, aby se otrkaly. Zpíváme písničky, vnímáme nálady.

Posilujeme rytmické cítění ( rozvoj schopnosti rytmizace mimo jiné podstatně zvyšuje školní úspěšnost při osvojování základů počtů či čtení – dlouhodobě ověřeno a potvrzeno!!!).

Část hodiny vždy tvoří hry s pravidly. Může se jednat i o „hledací hry“ (třeba společné hledání kousků obrázku, jeho složení apod.).

S dětmi si povídáme, dáváme jim najevo, že je bereme vážně. Děti povídají velmi rády a nakonec se vždy rozpovídají všechny. Proto ovšem potřebujeme, aby vydržely navzájem si aspoň na chvíli naslouchat. Děti, které nevydrží cca. 5 minut poslouchat druhého, nejsou ještě na tuto aktivitu zralé a my je to v takovém případě ani naučit nemůžeme.

U předškolního dramaťáčku se zdaleka nejedná o nějaké hraní divadla. Je to podpora představivosti a kreativity, ale prvořadými jsou pro nás výše zmíněné cíle. Pokud přece jen nějaké malé představení vznikne, vnímáme je jako bonus navíc.

Komu je dramaťáček určen

Dětem 5 a 6letým, upřednostníme předškoláky (tedy ty, u kterých je plánován nástup do školy v září 2018). Je možné přihlásit i klidné čtyřleté děti, které vydrží alespoň 15 minut u jedné činnosti a jsou schopny spolupráce i naslouchání dalším dětem.

Cena za aktivitu

je 200 Kč/měsíc, resp. 800 Kč za období říjen – leden.

MAXIMÁLNÍ POČET DĚTÍ VE SKUPINĚ - 10

Děti z MŠ Hevlínská mohu sama ve školce vyzvednout, ostatní je třeba přivést, po skončení dramaťáčku v 17 hodin je přebírají rodiče.

 

Označeno štítky Divadlo pro Zličín