aktualizováno 7:56 AM CET, Dec 6, 2018339 UTC

Dramatická výchova při ZŠ Nedašovská

Dramatická výchova při ZŠ Nedašovská

Dvě nové skupiny při ZŠ Nedašovská s dětmi od první do čtvrté třídy společně fungují prvním resp. druhým rokem. Název si zatím ještě nevybraly – vše má svůj čas- ale jistě vás něčím pěkným překvapí ☺.

Činnost těchto skupin se sestává z řady her jak s vlastní fantazií a tvořivostí, tak i takových, při nichž podporujeme všímavost, postřeh, rytmické cítění, vnímání prostoru i sebe samého. Vedeme děti k fungování v kolektivu, ke schopnosti souhry a komunikace, potažmo ke vzniku party. Snažíme se je dovést ke zdravému sebevědomí. A pokud při našich hrách vznikne představení, se kterým děti mají chuť vystoupit – tím lépe.