aktualizováno 7:56 AM CET, Dec 6, 2018339 UTC

Nedokončený chodník sídliště Metropole - ulice K Třešňovce

Nedokončený chodník sídliště Metropole - ulice K Třešňovce

** aktualizace 16.11. ** (15.11.) Mnozí obyvatelé Zličína využívající nezpevněnou cestu propojující ulici K Třešňovce se sídlištěm Metropole si jistě všimli nově vybudovaného chodníku a schodů, které by měly tuto nezpevněnou a často rozbahněnou cestu nahradit. Rodiče s kočárkem se ale podivují, že na ně nebylo myšleno.
Nově vzniknuvší napojení ještě není dokončené a není zkolaudované. Před kolaudací by měly být ze strany zhotovitele ještě instalovány kolejnice pro kočárky. Vzhledem k množství schodů a výškovému rozdílu, který bude nutno takto překonat je však otázkou, zda maminky i tak raději nezvolí původní cestu. Vozíčkáři bohužel nebudou mít jinou volbu, než zdolat původní cestu nebo tudy nejezdit vůbec.

Zadavatelem uvedeného díla není MČ Praha – Zličín, ale tuto stavbu se podařilo v rámci investic převést na pověřenou organizaci řízenou magistrátem hlavního města Prahy. Na dotazy pana Pavla Kovaříka, zastupitele MČ Praha-Zličín, bylo odpovězeno:

  • Snížit úhel stoupání celé stavby postupným zahloubením nelze, respektive nešlo. Důvod nebyl blíže upřesněn.
  • Vybudovat objezd pro kočárky a vozíčkáře, který by byl bez schodů a s nižším úhlem stoupání taktéž nelze. Důvodem jsou okolní pozemky, které jsou v soukromém vlastnictví, výkup by byl problematický, finančně i náročný a došlo by k dalšímu oddálení této stavby.

Stavba do včerejšího dne, tj. 14.11.2016 není dokončená a zkolaudovaná, takže by měla být i zhotovitelem takto označena, aby ji občané do oficiálního otevření nevyužívali.

** aktualizace 16.11.2016 **

Kolejnice pro kočárky byly instalovány. Dle vyjádření jedné maminky to není nejsnazší, ale dá se.

 

Schodiště chodníku Metropole Zličín - ulice K Třešňovce

Označeno štítky Krátce Zličín

Dále by Vás mohlo zajímat