aktualizováno 7:56 AM CET, Dec 6, 2018339 UTC

Uzavírky v ulici Strojírenská

Uzavírky v ul. Strojírenská

(sdělení MČ Zličín) Aktualizace 19.6.2017 - doplněny jízdní řády V souvislosti s probíhajícími stavebními a technologickými úpravami železničního přejezdu (investor SŽDC s.o.) a stavbou "Rekonstrukce ČSOV, ul. Lačnovská, Praha 17" (investor PVS a.s.) dojde v době letních prázdnin v ul. Strojírenská k zásadním dopravním omezením.

V termínu od 1.7.2017 do 4.7.2017 bude uzavřen železniční přejezd v ul. Strojírenská a ul. Strojírenská tak bude neprůjezdná. Následně od 5.7. do 1.9.2017 bude uzavřen úsek mezi ul. Lačnovská (včetně křižovatky Lačnovská – Strojírenská) a ul. Hevlínská z důvodu realizace stavby "Rekonstrukce ČSOV, ul. Lačnovská, Praha 17". Konkrétní dopravní opatření a jejich termíny budou zveřejněny formou opatření obecné povahy na úředních deskách Úřadu MČ Praha 17 a Úřadu MČ Praha – Zličín.

Opatření budou mít dopad na trasy autobusových linek DPP a ROPID. Zatím můžeme uvést to, že linka 180 nebude zajíždět do ul. Hrozenkovská, ale pojede po ul. Na Radosti, kde za křižovatkou s ul. Hrozenkovská ve směru k ul. Řevnická budou vybudovány pro oba směry provizorní zastávky. O kompletních změnách v autobusových linkách je povinen řádně informovat DPP a ROPID.

O takto zásadních omezeních chceme touto cestou alespoň rámcově informovat, neboť detailní údaje zatím nejsou k dispozici, a zároveň chceme uvést na pravou míru nesprávné informace, které se mezi občany objevily, a to, že dopravní omezení jsou vyvolána rekonstrukcí ul. Strojírenská.

Zdroj: mczlicin.cz

Aktualizace 19.6.2017

Upravený jízdní řád llinky 180

Upravený jízdní řád linky 164

 

Uzavírka ul. Strojírenská

Označeno štítky Krátce Řepy Zličín

Dále by Vás mohlo zajímat