aktualizováno 7:56 AM CET, Dec 6, 2018339 UTC

Oprava protihlukových stěn Pražského okruhu

Oprava protihlukových stěn Pražského okruhu

V současné době se dokončuje oprava protihlukových stěn Pražského okruhu v oblasti Zličína. Nejedná se však zatím o očekávané zlepšení protihlukových opatření, na které jistě mnozí obyvatelé Zličína a Sobína čekají.

Podle vyjádření Ředitelství silnic a dálnic se jedná pouze o opravu stávajících protihlukových stěn, kdy dochází k výměně rozpadajících se dřevěných výplní na hliníkové. V místě probíhajících oprav byla dočasně omezena rychlost ze 130 km/h na 80 km/h. Termín ukončení oprav je plánován na 30.11.2017.

Kýžené zlepšení protihlukových opatření, které by mohlo efektivněji omezit hluk z PO, se bude realizovat pravděpodobně v horizontu 2-3 let. Tomuto tématu jsme se již věnovali v článku: Protihluková opatření PO v okolí Zličína. Příprava probíhá, ale definitivní řešení zatím není

Označeno štítky Krátce Zličín

Dále by Vás mohlo zajímat