aktualizováno 7:56 AM CET, Dec 6, 2018339

Celé Česko čte dětem v Městské knihovně Hostivice

Kategorie:
Akce v Hostivici
Datum:
18. duben 2018 17:30
Místo konání:
Městská knihovna Hostivice - Husovo nám. 1702, 253 01 Hostivice, Česko
Vstupné / cena:
Zdarma
Kategorie:
Pro děti

Hostivice čte dětem

Městská knihovna Hostivice se zapojila do celostátní kampaně na podporu emočního zdraví dětí a jejich čtenářské gramotnosti Celé Česko čte dětem. Čtení knihy Pidibabka z Brd, kterou ocení pro svůj vtip a specifické kouzlo i dospělí, proběhne 11. dubna od 17.30 hod. v knihovně. Předčítat bude tentokrát herec Martin Zounar.

Možná jste už o kampani Celé Česko čte dětem slyšeli, možná ne.
Cílem tohoto dlouhodobého programu, jehož idea pochází z USA a na rozdíl od podobných kampaní je směrována spíše na rodiče a další dospělé osoby v nejbližším okolí dítěte, je podpora čtenářské gramotnosti dětí a mládeže a budování pevných vazeb v rodině prostřednictvím společného čtení. Projekt tedy vznikl proto, aby si společnost uvědomila, že pravidelné předčítání má pro emocionální vývoj dítěte a formování jeho návyku číst si v dospělosti obrovský význam.
„Čtení je dobrou alternativou falešných hodnot masové kultury.“

Stačí 20 minut denně
Dnešní uspěchaná doba internetu a dětská zábava omezená na televizi a počítačové hry knížkám moc nenahrává. Děti se k nim dostávají stále méně. Řada rodičů zase trpí nedostatkem času nebo motivace dětem číst. Přitom, jak dokazují průzkumy, pravidelné předčítání pomáhá utvářet pevné pouto mezi rodičem a dítětem, podporuje psychický a morální rozvoj dítěte, rozvíjí jazyk, slovní zásobu, představivost, učí děti hodnotám, rozvíjí smysl pro humor… Dítěti, kterému je čteno, se navíc stimulují jiná mozková centra, než když dostává hotový vjem na obrazovce. Předčítat nahlas dětem se zkrátka vyplatí a jde o tu nejlepší investici do úspěšné budoucnosti dítěte, jak shodně tvrdí vědci a praktikové. Navíc postačí 20 minut denně. Každý den. Což je i heslo „Čtěme dětem 20 minut denně“, které projekt Celé Česko čte dětem provází.
Eva Katrušáková, zakladatelka a ředitelka Celé Česko čte dětem, říká: „Několik desítek minut čtení dětem denně je v rodině magický, posvátný čas. Právě proto je společné čtení vítanou formou moudrého kontaktu s dítětem a vynikající výchovnou metodou. Hlasité předčítání v přátelské atmosféře je spolehlivý a účinný způsob, jak se může čtení stát pro dítě stejně přitažlivé, či dokonce přitažlivější, než televize a počítačové hry.“

Čtení knihy Pidibabka z Brd s hercem Martinem Zounarem proběhne 18. dubna 2018 od 17.30–18.00 hod. v Městské knihovně Hostivice. Vstup zdarma.

 
 

Všechny termíny:

  • 18. duben 2018 17:30