aktualizováno 7:56 AM CET, Dec 6, 2018339 UTC

Jak vychovat zdravě sebevědomé dítě, napoví přednáška Mateřského centra Studánka

Rodina (ilustrační foto)

Mateřské centrum Studánka (MC Studánka) pořádá příští týden v úterý 10. 2. 2015 přednášku s názvem "Jak vychovat zdravě sebevědomé dítě (+ prevence šikany)". Akce se bude konat přímo v prostorech MC Studánka.

Celým večerem bude provázet zkušená lektorka Rodinného centra Praha Marie Macounová, která si s posluchači položí v souvislosti s výchovou dítěte nejednu otázku. Budou se probírat taková témata a otázky jako jsou: sebevědomí dítěte a sebevědomí rodičů jakožto elementárního prvku při dalším psychicko-sociálním směřování dítěte, otázka sebeúcty a respektu k dítěti či jeho sebeurčení. Na přednášce se rovněž nastolí otázka o třech typech výchovy: liberální, autoritativní a demokratické a jejich úskalí i výhodách. Rodiče se dozví také to, jak dítě motivovat a povzbuzovat a kdy je prostor pro odměny či jaká by měla být přirozená a efektivní hranice v trestání dětí. V neposlední řadě se posluchači společně s přednášející lektorkou zamyslí nad velmi diskutovaným tématem, jako je šikana a tím, za jakých okolností se objevuje a jak se k ní postavit.

Dítě je jedinečnou lidskou bytostí, která má svůj svět, a který se často nápadně liší od reálného světa dospělých, je to do určité míry svět více hravý, fantaskní a abstraktní a čím je dítě starší, tím se od něj vzdaluje, jeho život dostává obrysy každodenního reálného (objektivně pravdivého) života a starostí. To však může být pro dítě do určité míry stresující, mantinely vnitřní svobody se v tomto případě jistým způsobem ztenčují a dítě začíná být více či méně omezováno ve svém konání, a to také v souvislosti s různými příkazy a zákazy, ať už ze strany rodiny, školy či společnosti. Je důležité, aby lidská vazba mezi rodiči a jejich dětmi byla nastavena na úrovni vzájemné důvěry, a aby dítě spatřovalo v životě svých rodičů nějaký smysl, aby to, co každý den vidí „doma,“ bylo pro něj srozumitelné a vnitřně přijatelné a uchopitelné.  Jedině tak si může samo věřit a mít se rádo a jeho psychosociální vývoj bude probíhat zdravě a správně. Dnešní uspěchané době vládně svět umělých konstrukcí, rychlé komunikace a médií. Děti často utíkají do tohoto světa, protože zde nachází své hrdiny, určité ne-zcela přirozené hodnoty a utíkají tím svým způsobem od reality, kterou si nechtějí příliš připouštět a vlastně se od ní do jisté míry i odcizují, stávají se tak někdy i „asociálními", nemají jakoby pevné místo ve společnosti a mezí svými blízkými. V takovém případě jim chybí osobní reálné vazby a vztahy a s tím spojené prožitky, které jsou vždy do jisté míry osobnostně obohacující.  Některé děti jsou již ve velmi mladém věku závislé na počítačích, mobilních technologiích či online hrách, i když to zdaleka nemusí být pravidlo. Ke správné výchově ale patří to, že rodiče pěstují v dítěti již od útlého věku vztah ke zdravým mezilidským vztahům, lásce, pochopení, respektu, úctě k sobě samému a tudíž i k druhým a v neposlední řadě určitým existenčním a lidským hodnotám. To je stejně důležité jako to, aby byly děti zvědavé, učenlivé a nebály se poznávat svět kolem sebe ve své celistvosti, složitosti, zajímavosti a různorodosti...(krátké pojednání o dané tématice - autor MartiK)

 Další informace o MC Studánka naleznete v článku Mateřské centrum Studánka.


Označeno štítky Události MC Studánka Zličín

Dále by Vás mohlo zajímat