aktualizováno 7:56 AM CET, Dec 6, 2018339 UTC

Bytová družstva se bez pomoci právníka neobejdou

Bytová družstva se bez pomoci právníka neobejdou

(KOMERČNÍ SDĚLENÍ) V současné době se čím dál tím častěji setkáváme se situacemi, kdy bytovým družstvům či společenstvím vlastníků jednotek vznikají pohledávky za nájemce či majitele bytů (například, když neuhradí nájem či poplatky za služby). Bytová družstva či společenství vlastníků pak musí řešit často i právně komplikované případy, při kterých se neobejdou bez pomocí právníka. Spolupráce členů výboru družstva nebo SVJ s advokátem je nezbytná, protože jedině ten dokáže poradit a navrhnout vůči dlužníkům účinný postup.

Představitelé bytových družstev proto příliš nevítají záměr ministra spravedlnosti Roberta Pelikána, aby u vícenásobných dlužníků, jimž není už co zabavit, podával návrh na jejich osobní bankrot automaticky exekutor a zároveň aby byla zrušena povinnost vrátit věřitelům během pěti let minimálně 30 procent jejich pohledávek – tzv. dluhová amnestie. V této souvislosti se poukazuje na to, že za takového člověka, který je oddlužen pomocí osobního bankrotu, pak musí platit ostatní nájemníci v domě (ti se vlastně stávají dalšími věřiteli problémových sousedů). To se pak promítne negativně do výše částek, kterou musejí nájemníci za služby zajišťované družstvem další roky platit.

Bytová družstva se mohou dostat do komplikací i v momentě, když si objednají u specializované firmy například opravy a úpravy společných prostor nebo různé stavební práce, jako je zateplení fasády, výměna stávajících oken za plastová, výměna zámků a zámkové vložky u domovních dveří, instalace nových zvonků, položení nové dlažby, zabudování nových poštovních schránek atp. Tyto úpravy jsou hrazeny z fondu oprav a ve většině případů komplikace nenastanou. Může se ale stát, že firma nedostojí svým závazkům a podmínkám, které jsou uvedeny ve smlouvě o dílo. V tomto případě je vhodné, aby se do celé věci vložil advokát, který organizuje vlastní reklamační řízení a splnění závazků ze strany zhotovitele. Na něm také je, aby celou věc právně klasifikoval i zdokumentoval a na základě plné moci vymáhal dané závazky či dluhy, a v neposlední řadě jednal s věřiteli, finančními ústavy, úřady či soudy.

Jedním ze zkušených advokátů, který dokáže tyto problémy bytových družstev či společenství vlastníků řešit, je Mgr. Lenka Pipková, která nabízí pomoc v této oblasti právních služeb. Dokáže poradit s nájemními smlouvami, smlouvami o převodu jednotek, smlouvami o dílo, přípravou podkladů pro jednání členů výboru, sepsáním žalob a dalšími záležitostmi, které jsou nuceni vyřizovat členové vedení SVJ či bytových družstev.

Bližší informace o nabídce odborné konzultace a možnosti zastupování při soudních řízeních zjistíte na webových stránkách Mgr. Lenky Pipkové www.ak-pipkova.cz či na telefonu +420 721 069 064.

Označeno štítky Události

Dále by Vás mohlo zajímat