aktualizováno 7:56 AM CET, Dec 6, 2018339 UTC

Univerzita volného času v Domově seniorů Rudná

Univerzita volného času v Domově seniorů Rudná

Netradiční projekt mezigeneračního setkávání a celoživotního neformálního vzdělávání nabírá pro rok 2017 nové účastníky a láká na nová témata i přednášející. Při pravidelných čtvrtečních odpoledních setkáních se návštěvníci nově budou moci zamyslet nad filozofickými tématy s prof. Janem Sokolem, dozvědět se zajímavé i praktické informace o okrasných i užitkových rostlinách s kurátorkami výstav z Botanické zahrady Hlavního města Prahy nebo se inspirovat příběhy velkých českých cestovatelů společně s kurátory výstav Náprstkova Muzea asijských, afrických a amerických kultur. První přednáška nového semestru v Rudné začíná již 19.1.2017, přednášky se pak konají každý čtvrtek až do konce května 2017.

Univerzita volného času v Domově seniorů Rudná vznikla v roce 2007 a od té doby hraje nenahraditelnou roli v podpůrném neformálním vzdělávání zejména v regionu Praha-Západ. Projekt se zaměřuje na aktivizaci a rozvoj účastníků prostřednictvím smysluplného volnočasového programu, rozvíjení sociálních interakcí a budování přirozených sociálních kontaktů s osobami z jiného sociálního prostředí a podporu mezigeneračního setkávání. Cílovými skupinami projektu jsou osoby ohrožené sociální izolací i z důvodu množství volného času, který mají právě kvůli své sociální nebo zdravotní situaci. Jedná se tedy především o seniory, invalidní seniory, osoby nezaměstnané či osoby na rodičovské dovolené.

Jarní semestr již devátého ročníku Univerzity volného času v Domově seniorů Rudná začne zahajovací přednáškou prof. Jana Sokola již 19.1.2017. Přednáška ponese téma Svoboda mezi lidmi a projekt touto přednáškou symbolicky navazuje na původní rozsah projektu, přináší nová témata a dává příležitost novým frekventantům.
„Rozšířením projektu chceme aktivněji usilovat o naplňování cílů projektu, kterými jsou nejen podpora celoživotního vzdělávání a aktivizace a rozvoj účastníků prostřednictvím smysluplného volnočasového programu, ale i vzájemné obohacení z budování přirozených sociálních kontaktů s osobami z jiného sociálního prostředí i generačních skupin,“ upřesňuje záměr znovu projekt rozšířit a zatraktivnit ředitelka Domova seniorů Rudná, Ivana Šimková.

UVČ přináší stále něco nového - nová témata i přednášející

Za dlouhých devět let své historie projekt hostil mnohá témata i odborníky. Účastníci měli možnost čerpat informace z oborů religionistiky, historie, mykologie, zoologie a mnoha dalších. Jeden ročník byl dokonce provázán s Univerzitou třetího věku Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a účastníci rudenského projektu si tak mohli přebírat diplomy za obor Média a žurnalistika v sále nádherného Karolína.
„Na Univerzitu chodím od jejího počátku v roce 2007 a pokud to jde, nezmeškám jedinou přednášku. Je to pro nás fantastická příležitost setkávat se s předními odborníky na daná témata, dozvídat se nové informace, ale i potkávat se navzájem,“ uvádí paní Miluška Havlůjová, dlouholetá účastnice projektu.
Na přednáškách získávají účastníci i studijní materiály, které jim pak slouží nejen pro upevňování informací a možnost dalšího samostudia, ale často se prostřednictvím materiálů dělí o získané informace s dalšími lidmi, třeba vnoučaty. „Mám pak vždycky o čem přemýšlet - informace z přednášky společně s materiály zpracovávám až do pozdního večera. Výborné na tom je i to, že získané vědomosti pak můžeme díky materiálům přenášet na naše zvídavá vnoučata, která už vědí, že se na nás mohou obrátit a často to dělají, “ směje se paní Havlůjová.

Pro koho UVČ je a jak se zapojit?

Účastníkem projektu, tedy návštěvníkem přednášek, se může stát každý, kdo má čas ve čtvrtek ve 14:00. Neplatí zde žádná omezení, podmínkou není předchozí vzdělání, znalosti se neověřují testy a nikdo tedy nemusí mít obavy z neúspěchu.
Pokud i vás tento projekt zaujal, neváhejte se do projektu zapojit! Přednášky začínají vždy ve 14:00 v Domově seniorů Rudná. Vstupné na přednášku je 30 Kč a slouží k úhradě odměny přednášejícího, tisku materiálů a přípravu drobného občerstvení.
Těšíme se na vás v novém semestru Univerzity volného času!
Více informací o UVČ zjistíte na webových stránkách www.ddrudna.cz, nebo na info@ddrudna.cz.

Jarní semestr UVČ 2017 v Rudné se koná ve spolupráci:

Prof. PhDr. Jan Sokol, PhD., CSc. - je český filosof, překladatel filosofických textů, vysokoškolský pedagog a publicista. Je jedním z výrazných současných českých křesťanských intelektuálů. Zabývá se hlavně filosofickou antropologií, dějinami náboženství a antropologií institucí. Přednáší na četných českých i zahraničních univerzitách, zejména na evropská a filosofická témata. V letech 2000–2007 byl prvním děkanem Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy.
V rámci UVČ povede úvodní přednášku 19.1.2017 na téma Svoboda mezi lidmi.

Národní muzeum – Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur – Původní soukromé muzeum zřídil v roce 1862 český vlastenec, mecenáš, politik a národní buditel Vojta Náprstek v bývalém rodinném pivovaru jakožto České průmyslové muzeum, po jeho smrti se stalo muzeem národopisným, po 2. světové válce je jeho aktivita zaměřena pouze na mimoevropské kultury. V19. století stalo jedním z kulturních a vzdělávacích center české inteligence.
V UVČ zaštiťuje prostřednictvím odborných kurátorů téma Cestovatelské osobnosti, které se koná 9.2.2017 (Přednášející: Jan Šejbl; téma: Cestovatel a spisovatel A.V. Novák), 2.3.2017 (Přednášející: Jan Šejbl; téma: Cestovatel J.L.Erben), 6.4.2017 (Přednášející: Martin Šámal; téma: Cestovatel E. Holub) a 4.5.2017 (Přednášející: Martin Šámal; téma: Malířka Zdenka Braunerová).

Botanická zahrada Hlavního města Prahy - Botanická zahrada hlavního města se rozkládá na pravém břehu Vltavy, na území tvořeném vltavskou terasou a svahy trojské kotliny. Svou činnost zahájila v roce 1969, a řadí se tak mezi nejmladší botanické zahrady České republiky.
V UVČ budou kurátorky expozic Botanické zahrady vést přednášky v tématu Botanika. Konkrétně se jedná o přednášky 16.2.2017 (Přednášející: Romana Rybková; téma: Orchideje v bytě i přírodě), 16.3.2017 (Přednášející: Amálie Balaštíková, Eva Novozámská; téma: Zajímavosti z rostlinné říše), 20.4.2017 (Přednášející: Jarmila Skružná; téma: Léčivé rostliny z klášterní zahrady) a 18.5.2017 (Přednášející: Klára Lorencová; téma: Exotické užitkové rostliny).

PhDr. Eliška Kunstová – členka společnosti Bratří Čapků, historička a učitelka dějepisu. Autorka metidických a didaktických materiálů pro výuku dějepisu na školách.
V UVČ vede již několik přednášky na téma Historická Praha. V tomto semestru se bude jednat o 26.1.2017 (Praha industriální), 23.2.2017 (Období májovců a lumírovců v Praze), 23.3.2017 (Politický život v Praze), 27.4.2017 a 25.5.2017 (Asanace a bourání hradeb v Praze)

Mgr. Pavel Martinovský – zástupce ředitele ZŠ Vratislavova, předseda asociace učitelů dějepisu, autor metodických a didaktických materiálů pro ýuku dějepisu na školách.
V UVČ vede již několik let přednášky na téma Světové dějiny, konkrétně se přednášky na toto téma v jarním semestru budou konat 12.1.2017 (Studená válka a dobývání kosmu), 2.2.2017 (Dějiny světa podle bot – historie obouvání), 9.3.2017 (Dějiny státu – Island I), 13.4.2017 (Dějiny státu – Island II), 11.5.2017 (Marie Terezie – 300 let od narození)

Plánované přednášky Univerzity volného času můžete sledovat na našem webu.

Označeno štítky Události

Dále by Vás mohlo zajímat