aktualizováno 7:56 AM CET, Dec 6, 2018339 UTC

Spalovna zvířat ve Zličíně opět bouří nejen místní obyvatele

Spalovna zvířat ve Zličíně opět bouří nejen místní obyvatele

(aktualizace 17.2., 12.30) Spalovna uhynulých zvířat ve Zličíně je kauza stará již řadu let. Začátkem roku 2015 tato záležitost utichla, když Magistrát vrátil některé dokumenty k přepracování. Nyní tento strašák opět vystrkuje růžky a firma Benefit Development přichází s přepracovaným záměrem.

6.2.2017 se na webu informačního systému EIA objevil přepracovaný záměr projektu, který můžete shlédnout zde.
K záměru se mohou vyjádřit spolky i jednotlivci. Jak se zapojit do procesu EIA je popsáno například v této poradně. Není času nazbyt, termín pro odevzdání vyjádření k záměru je 8.3.2017.

Připomeňme si, co se odehrálo v roce 2014 a 2015:

  • Proti záměrů stavby spalovny a rozptylové loučky ve Zličíně se bouří spolky i jednotlivci;
  • Probíhá sběr podpisů petice proti záměru. Petiční archy podepisují tisíce lidí;
  • V řadě uznávaných médií jsou publikovány informace o nepochopitelnosti záměru stavět spalovnu pro uhynulá zvířata a rozptylovou loučku uprostřed obydlené části Prahy;
  • Pražský Institut plánování a rozvoje informoval, že projekt je nevhodný a mohl by ohrozit kvalitu spodních vod a ovzduší;
  • Magistrát vrací projekt k přepracování. Požaduje například doplnění průzkumu výskytu chráněných druhů, další vizualizace nebo přepracování dopravní, akustické a rozptylové studie.

Proč uhynulá zvířata budeme pohřbívat uprostřed MČ, když zemřelé obyvatele ukládáme k poslednímu odpočinku daleko od středu obce?
Jak je vůbec možné, že v ochranném pásmu spodních vod se o tom připouští diskuse a plýtvá se energií tolika lidí tomu zabránit?
Jaký má smysl plýtvat lidskými silami, které by mohly věnovat čas spíše rozvoji užitečných věcí, než se dokola bránit nehoráznému tlaku na postavení spalovny?
Chceme vidět konkrétní osoby, které za požadavkem stojí? Komu by to přineslo užitek, na úkor obyvatel Zličína? A budoucnost? Pěkný dárek našim dětem, postavit si uprostřed obce spalovnu.

My samozřejmě celou dokumentaci projdeme a připomínky zašleme. Mimo samotný dopad spalovny na kvalitu životního prostředí, je z projektu například patrné, že oproti předchozímu návrhu se již neuvažuje s rozptylovou loučkou a s výstavbou zahradní restaurace. Popel bude možné uložit do kolumbária nebo do vodotěsné schránky do země s pomníkem na povrchu.
Zmíněný objekt má být obehnaný 1,8 m vysokým plotem z gabionu. Sice porostlý zelení, ale toto se do okolí hojně lidmi ze Zličína navštěvovaného parku zcela nehodí, jelikož jej to izoluje.
Dále věta z dokumentu o vlivu na zdraví “V případě teoretického maximálního provozu ... vyjádřená jako ztracená doba života činit cca 4,5 hodiny na osobu a rok” není v žádném případě přijatelná.

Pokud Vám situace není lhostejná, tady najdete instrukce pro možné vyjádření se k záměru. Pouze do 8.3.2017!

Kontakt na příslušný odbor magistrátu, kterému je třeba adresovat naše písemná vyjádření:

Magistrát hl. m. Prahy
odbor ochrany prostředí
Mariánské nám. 2
110 01 Praha 1

Vyjádření můžete zaslat též datovou schránkou, ID datové schránky Magistrátu: 48ia97h
nebo emailem na posta@praha.eu , ale v případě mailu je potřeba si telefonicky ověřit, zda doputoval na správné místo.

Názor zaslaný Magistrátu musí být věcný a nemá význam pouze "zasypat" úředníky názory typu "mně se to nelíbí". Postupujme koordinovaně. Sledujte náš Facebook nebo diskusní skupinu.

Leták k vyvěšení na nástěnce a pod. můžete stáhnout zde thumb pdf icon

 

 

-- aktualizace 17.2.2017 --

Po ukončení procesu EIA, který posuzuje pouze vliv na životní prostředí a jeho výsledkem není správní rozhodnutí, avšak stanovisko EIA je závazné pro vydání navazujících rozhodnutí, by mělo následovat územní a stavební řízení. Celkovou situaci mohou ovlivnit soudní žaloby a další aspekty, které nyní nelze předvídat.

Územní Řízení

Kromě stavebníka samotného je účastníkem územního řízení vždy obec, v jejímž katastrálním území se plánovaná stavba má realizovat.
Účastníkem územního řízení jsou též vlastníci dotčených pozemků. Nemusí se jednat pouze o pozemky přímo sousedící s pozemkem plánované stavby. Zde záleží na povaze plánované stavby a na úřadech. Podrobné informace naleznete v této poradně
Dalším možným účastníkem územního řízení může být tzv. “dotčená veřejnost”, jejíž zájmy může zastupovat spolek, který má za poslání ochranu přírody a krajiny. Zde zákon stanoví, že tento spolek musí existovat alespoň 3 roky před zveřejněním záměru nebo musí posbírat podpisy alespoň 200 lidí, jejichž zájmy bude hájit.

Stavební řízení

Závěrečnou fází je stavební řízení. Pokud jsme již ve fázi stavebního řízení, tak skutečnost, zda stavba bude nebo nebude umístěna ovlivnit nezle. Lze ovlivnit pouze podmínky provedení, technické parametry a pod.

Připomínáme:

  • Připomínky k procesu EIA můžete podat do 8.3.2017;
  • Připomínky musí být věcné. Proces EIA posuzuje pouze vliv na životní prostředí;
  • V rámci procesu EIA nezahlcujte administrativu Magistrátu zbytečně připomínkami typu “mně se to nelíbí”;
  • Petice v této fázi nemá smysl. Bude posuzována pouze jako názor jednotlivce


Vaši sousedé
František Fridrich, Jan Matošík, Pavel Kovařík a Iva Hubáčková

Kontaktní email: obyvatele@prozlicin.cz

Označeno štítky Události Zličín

Dále by Vás mohlo zajímat