aktualizováno 7:56 AM CET, Dec 6, 2018339 UTC

Protihluková opatření PO v okolí Zličína. Příprava probíhá, ale definitivní řešení zatím není

Protihluková opatření PO v okolí Zličína. Příprava probíhá, ale definitivní řešení zatím není

Pro obyvatele Zličína a Sobína se zřejmě blýská na lepší časy. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) totiž připravuje řešení, jak efektivněji omezit hluk z Pražského okruhu do těchto částí Prahy. Ve hře je několik variant či jejich možné kombinace.

Zhruba dva roky nazpět proběhlo ve Zličíně a Sobíně měření hluku z dopravy, které ŘSD realizovalo v reakci na řadu podnětů a stížností místních občanů a radnice. Na základě výsledků měření byla zpracována hluková studie, která posuzuje hygienické limity hluku v dané lokalitě jako celku a zohledňuje stav v době měření i předpokládaný budoucí stav. Pokud je lokalita posouzena jako nadměrně zatížena hlukem, tak pak dochází k návrhu možných protihlukových opatření. V rámci hlukové studie jsou též zpracovány možné kombinace protihlukových opatření. Například udělat kombinaci protihlukové stěny s nízko hlučným povrchem.

Hluková studie lokality Zličín a Sobín skutečně potvrdila překročení hygienických limitů hluku, a proto by zde mělo dojít k realizaci protihlukových opatření. Nyní probíhá zpracování studie proveditelnosti, která posuzuje možné varianty řešení protihlukových opatření. Dle zástupce ŘSD je velmi pravděpodobné, že dojde k realizaci protihlukových opatření, není však možné v tuto chvíli definitivně říci, zda bude zvoleno jedno řešení nebo kombinace více řešení.

V případě, kdy by se mělo realizovat protihlukové opatření v podobě zvýšení či prodloužení protihlukových stěn, bude dále nutné získat územní rozhodnutí. Nízko hlučný povrch územní rozhodnutí nevyžaduje. V obou případech je dalším krokem získání stavebního povolení.
Všechny tyto kroky mají určitou časovou náročnost, proto by dle slov zástupce ŘSD byly všechny náležitosti připraveny a stavební povolení vydáno v optimálním případě do dvou let.
Následovalo by naplánování uzávěr a další související dopravní opatření, která samozřejmě také vyžadují nějaký čas.

Na celou věc se dívá optimisticky radní MČ Praha-Zličín Pavel Kovařík, který sám do jednání s ŘSD vstupuje. Dle jeho názoru by se do dvou let mohlo začít stavět.

Označeno štítky Události Zličín

Dále by Vás mohlo zajímat