aktualizováno 7:56 AM CET, Dec 6, 2018339 UTC

Montessori školka: Správná volba pro vaše dítě?

Montessori školka: Správná volba pro vaše dítě?

V poslední době roste zájem o pedagogiku Montessori.  Důkazem jsou i časté diskuse a dotazy maminek a rodičů na toto téma. Pojďme si nyní tedy povědět, co čeká vaše děti, když začnou chodit do školky (třídy) Montessori.

Montessori pedagogika je velmi detailně propracovaný školský vzdělávací systém. Je to jakási stavba či skládanka, jejíž každá kostka je velmi důležitá a jedna bez druhé nemohou existovat, zkrátka pak takové skládance něco chybí. Tento systém je starý asi sto let, ale v současné době je velmi vyhledávaný a všeobecně platný a pro psycho-sociální vývoj dětí velmi obohacující. S trochou nadsázky by se dalo i konstatovat, že je tento systém "svobodnější" než ten, který je praktikován ve většině mateřských a základních škol v České republice. V Montessori pedagogickém přístupu není učitel nadřazen žákovi a neuplatňuje vůči němu dominantní (přísně autoritativní) vztah. Tento vztah je naopak vědomou a aktivní spoluprácí a hledáním cesty k útváření sebe sama, ovšem za přijetí daných a jasně nastavených pravidel (není ovšem nutné přísně lpět na všech principech).

Společná dohoda na takových pravidlech je tedy základním pilířem vztahu - učitel - žák/dítě. Důraz je kladen na sebeúctu, dítě je vedeno k tomu, aby si věřilo, mělo svůj vlastní pohled na věc, svoji vlastní originalitu a dokázalo si samo a osobitě poradit v různých situacích. Montessori škola respektuje vývojová stádia dětí a vychází z jejich individuálních potřeb a učí je tak poznávat věci kolem sebe - za takových okolností, aby je to bavilo a aby je to obohatilo - tedy přineslo kýžené poznání. Je zde důležité to, že se pro to dítě samo rozhodne, ono je tím hlavním "hybatelem". Učitel je tedy ve školce či skole spíše v roli chápavého partnera (spojence a pomocníka) a vede dítě k tomu, aby z něj vyrostl samostatný jedinec, který si umí vážit sám sebe a dokáže se vyrovnat se společenskými a sociálními danostmi tohoto světa. Také prostředí (třída), kde se děti s učitelem setkávají, pohybují či hrají, by mělo být vhodně přizpůsobeno tomuto pojetí pedagogiky.  Ač je o Montessoriho pedagogiku v poslední době zájem, tak stále většina rodičů preferuje klasickou výuku, a to jak na mateřské, tak na základní škole.

Montessori přístup je pojmenován po Marii Montessori, což byla všestranná italská pedegožka, filozofka a vědkyně, která žila v letech 1870-1952. Její jméno se dostalo do povědomí především v souvislosti s novými pedagogickými metodami. 

K jejím hlavním myšlenkovým bodům patří například: 

Dítě je tvůrce sebe sama - vyvíjí se v kontaktu s okolním prostředím, ale čerpá z něj důležité podněty, lidé v blízkém okolí ho ovliňují, ale ono samo určuje, jakým způsobem ovlivní jeho jednání.

Pomoz mi, abych to dokázál sám - úkolem učitele a dospělých je to, aby dítě svými silami zvládlo načerpat a osvojit si nové vědomosti a dovednosti.

Respektování senzitivních období -  spojování tělesné a duševní aktivity je žádoucí a správné, a to na základě konkrétního poznání a "osahání" si věcí. Ona harmonie se pak pozitivně promítá do aktivního procesu učení.

Svobodná volba práce - dítě je tím určujícím hybatelem věcí - samo si tedy zvolí, s kým bude spolupracovat. Také rozhoduje o tom, jak dlouho bude na něčem pracovat (něco vytvářet).

 

Na toto téma můžete diskutovat v naší skupině na Facebooku

Označeno štítky Zajímavosti

Dále by Vás mohlo zajímat

 • Slovanští věrozvěstové Cyril a Metoděj
  Den slovanských věrozvěstů Cyrila (Konstantina) a Metoděje se každoročně slaví 5. července. Připomíná výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou...
 • Mezinárodní den dětí (MDD)
  Mezinárodní den dětí se každoročně slaví 1. června. K této příležitosti jsou pro děti připravovány různé společenské a sportovní akce. Tento den má...
 • První máj - svátek práce i zamilovaných
  V tento den se slaví dva svátky, a to svátek práce a svátek zamilovaných. Svátek práce se slaví od roku 1890, u svátku zamilovaných se zdroje o době...
 • Cyklohráček - vlak plný hraček
  Mnozí z vás s příchodem jara začínají vyrážet na výlety. A víte o tom, že cestovat s dětmi už nemusí být nuda? Již pátým rokem jezdí Cyklohráček,...