aktualizováno 7:56 AM CET, Dec 6, 2018339 UTC

O DOMOVU SV. KARLA BOROMEJSKÉHO V PRAŽSKÝCH ŘEPÍCH

Zdroj foto: boromejky.cz

Nedaleko Zličína, v pražských Řepích, se nachází Domov sv. Karla Boromejského. Je to církevní instituce a areál s duchovně- společensko - zdravotním rozměrem, ve které se střetávají čtyři různorodé a přitom něčím příbuzné si světy - jsou to: řeholnice Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, věkem pokročilí a nemocní lidé, odsouzené ženy a v neposlední řadě civilní zaměstnanci a dobrovolníci. Domov, který žije rovněž zajímavým kulturním životem, najdete na Praze 17.

Domov poskytuje důležité a citlivé zázemí v oblasti sociálních služeb pro seniory, zdravotní pobyty pro seniory, denní stacionář, či odlehčovací službu. Senioři se mohou v rámci denního stacionáře věnovat různým tvůrčím činnostem, jako jsou práce v keramických dílnách, šicím pracem, muzikoterapii, pohybovým hrám a rehabilitačním cvičením, vaření či zpěvu s kytarou a klavírem.  Komunitu sester tvoří společenství 15 Boromejek. "Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, založená v r. 1652 v lotrinském Nancy, vznikla jako odpověď pěti statečných žen na potřebu ošetřovat lidi, nakažené morem, cholerou, soužené hladem a bídou všeho druhu, která zavládla po třicetileté válce. Z původního společenství Služebnic Svaté Rodiny postupně vzniká řeholní kongregace, která přijímá za vzor život milánského arcibiskupa sv. Karla Boromejského, jenž byl ve své době příkladem obětavého milosrdenství. Protože jeho socha stála na dvoře prvního domu v Nancy, začali lidé sami nazývat sestry jeho jménem. Zpočátku se jejich činnost soustředila na návštěvy a péči o nemocné po domech těch nejchudších a nejpotřebnějších, ale brzy se na žádost mnohých stále rozšiřovala na působení v nemocnicích, sirotčincích, školách pro chudé děti, pro hluchoněmé, v psychiatrických léčebnách," připomíná historický a duchovně-sociální odkaz Boromejek web Domova sv. Karla Boromejského v Řepích. Sestry se zapojují do každodenní duchovní a zdravotní péče o nemocné seniory, starají se o kostel Sv. Rodiny, jsou v kontaktu s vězenkyněmi, zajišťují ubytování pro brigádnice či se účastní bohatého kulturního života v Domově. Komunita sester také tvoří pojítko mezi Domovem a řepskou farností. V domě bydlí také odsouzené ženy (v rámci "Oddělení výkonu trestu Řepy jako součást Vazební věznice v Ruzyni"), které se čile zapojují do života v Domově - podílí se na mnoha pracovních činnostech, jako jsou práce v kuchyni, na zahradě, v prádelně či v úklidu. Jedním ze zajímavých příkladů jejich budoucího zapojení do společnosti je možnost pracovat jako sanitářka po absolvování rekvalifikace v akreditovaném kurzu sv. Zdislavy. Odsouzené ženy se do Domova dostávají na základě psychologických a dalších odborných testů a posouzení povahy trestné činnosti. Odsouzené ženy se také účastní na kulturních akcí Domova. Neodmyslitelnou součástí domova jsou civilní zaměstnaci a dobrovolníci, které doplňují komunitu sester a pomáhají v různých oblastech sociální a zdravotní péče.

 

Označeno štítky Zajímavosti Řepy

Dále by Vás mohlo zajímat