aktualizováno 7:56 AM CET, Dec 6, 2018339 UTC

Řepy – část Prahy s bohatou minulostí

Řepy – část Prahy s bohatou minulostí

Řepy jsou dnes hojně osídlenou pražskou částí, přitom ještě v nedávné době šlo převážně o zemědělskou oblast. Hojně se zde pěstovala převážně cukrová řepa. V nedaleké Ruzyni byl cukrovar, ve kterém byla cukrová řepa zpracována. Řepy sousedí ještě s další významnou pražskou obcí, která nese obdobný název – Řeporyje. Málokdo ovšem ví, jak bohatou historii tato městská část má.

Obec Řepy

Řepy jsou katastrální území Prahy, které spadá do městské části Praha 17, v městském obvodě Praha 6. Rozléhají se v západní části města, severně od vjezdu dálnice D5 směrem na Prahu. Řepy sousedí s pražskými částmi, které nesou názvy Ruzyně, Břevnov, Motol, Stodůlky či nedaleké Řeporyje.

Historie obce Řepy

První písemná zmínka o Řepích pochází z roku 993 a nacházela se na listně Břevnovského kláštera. Historici poukazují na to, že první zmínky o této oblasti jsou známy až z období vlády Václava I., který zde panoval ve 13. století. Řepy byly později prodány, čemuž došlo bez souhlasu panovníka a pražského biskupa, tento prodej byl prohlášen za neplatný. V době vlády Přemysla Otakara II. zažádal opat Martin, aby byly Řepy opět navráceny klášteru na základě přátelské dohody. Zda byla tato smlouva zcela naplněna, tomu napovídá skutečnost, že v roce 1287 získává Řepy Břevnovský klášter.

V dalších stoletích se obec proslavila zejména díky slavnému zločinci Babinskému, který v Řepích žil a také je na tomto místě pohřbený. Stála zde také ženská věznice. Ta se nacházela na místě, kterému se říkalo Taicmanův dvůr. Nejprve zde byl zřízen sirotčinec. Později byly tyto prostory využity za účelem ženské věznice, která zde sloužila od roku 1865. Věznice v Řepích fungovala až do roku 1985, kdy zde byl zřízen Výzkumný ústav zemědělské techniky.

Největšímu rozmachu se Řepím dostalo až po roce 1968, kdy byly konečně připojeny k Praze. Na počátku 80. let minulého století se začala původní vesnice měnit v městkou část díky sídlišti, které zde postupně rostlo a tím se zvýšil i počet stávajících obyvatel. Sídliště Řepy, jaké známe dnes, bylo dokončeno v roce 1991. Přistěhovalo se sem 20 tisíc lidí a v roce 1988 sem byla zavedena také tramvajová trať.

Znak obce

Řepy mají jako každá obec svůj vlastní znak, který obsahuje řepský kříž nalezený při restauračních pracích v kostele sv. Martina v roce 1990. Znak byl přijat 13. 5. 1994 a schválen Parlamentem České republiky.

Památky a významné objekty

thumb kostel-sv-martina-repy-w800V Řepích se nachází Kostel svatého Martina. Jde o malý kamenný románský kostel, který pochází z poloviny 12. století. Jde tedy o velmi starou památku, která byla v průběhu let několikrát restaurována. Svou konečnou podobu získal kostel díky opravě fasády ve 20. století.

thumb kostel panny marie vitezne bila hora-w800Historicky velmi významným objektem je poutní kostel Panny Marie Vítězné, který se nachází na Bílé Hoře. Tento kostel pochází z 18. Století a je hlavním kostelem řepské farnosti. V roce 1934 byla dokončená rozmanitá výmalba kostela, ze které stojí za pozornost zejména výjevy života svaté rodiny, jež doplňuje velké množství andělů. Kostel spolu s klášterem boromejek byl v roce 2000 prohlášen kulturní památkou České republiky.

Významným místem této pražské lokality je také hřbitov v Žalanské ulici, který se skládá ze tří částí. Jde o civilní hřbitov, hřbitov kongregace sester sv. Karla Baromejského a trestanecký hřbitov, kde je pochován již zmíněný loupežník Václav Babinský.

Označeno štítky Zajímavosti Řepy

Dále by Vás mohlo zajímat