aktualizováno 7:56 AM CET, Dec 6, 2018339 UTC

Slovanští věrozvěstové Cyril a Metoděj

Slovanští věrozvěstové Cyril a Metoděj

Den slovanských věrozvěstů Cyrila (Konstantina) a Metoděje se každoročně slaví 5. července. Připomíná výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu v roce 863.

Svatí Cyril a Metoděj jsou také označováni jako Soluňští bratři, Slovanští věrozvěstové či Apoštolové Slovanů. Jak již jedno z označení napovídá, byli to bratři ze Soluně, z rodiny hodnostáře Byzantské říše. V rámci své misie na Velké Moravě prosadili staroslověnštinu jako bohoslužebný jazyk, pro který Cyril vytvořil písmo zvané hlaholice.

Svatý Cyril

Původním jménem Konstantinos, zvaný Filosof; významný byzantský teolog, filozof, filolog a diplomat, se narodil cca v roce 827 v Soluni. Byl nejmladším ze sedmi dětí. Mezi spolužáky vynikal a po studiu se dostal pod ochranu logotheta (kancléře) Theoktista, který jej vyzval ke vzdělávání na císařském dvoře. Studoval tak na vysoké dvorní škole v cařihradském paláci Magnaura a jeho učiteli byli Lev Matematik a Fotios. Okolo roku 847 Cyril studia dokončil. V roce 869 se rozhodl vstoupit do kláštera jako mnich. Zde přijímá mnišské jméno Cyril. Cyril umírá 14. února 869 na tuberkulózu.

Svatý Metoděj

Významný byzantský právník, státník teolog a světec, se narodil cca v roce 813 v Soluni. Byl nejstarší ze sedmi dětí. Studoval v Soluni a v Cařihradu (Konstantinopoli). Zde, v Cařihradu, se pod dohledem otce připravoval k vojenské a státní správní službě. V roce 870 byl Metoděj zajat a souzen. Nechtěl se vzdát arcibiskupství, proto byl více než dva a půl roku držen v benediktském klášteře ve švábském Ellwangenu, v otevřené jámě, kryté pouze mříží. Metodějovi žáci napsali list papežovi, kterým byl upozorněn na kruté a surové zacházení s Metodějem. Papež Hadrián II. začal případ vyšetřovat písemnou formou, ale bez úspěchu. Razantněji v roce 873 vystoupil až papež Jan VIII, který poslal ankonského biskupa Pavla, aby Metoděje vysvobodil a potrestal jeho pronásledovatele. Metoděj umírá 6. dubna 885.

Označeno štítky Zajímavosti

Dále by Vás mohlo zajímat