aktualizováno 7:56 AM CET, Dec 6, 2018339 UTC

Pamětihodnosti Zličína a Sobína

První z významných sakrálních památek je novogotická kaplička, která se nachází směrem od Zličína do Sobína v Hostivické ulici. Tato novogotická stavba se zvoničkou je osmiboká, má slepá okna, která jsou zakončena čtyřbokou věžičkou pro zvon.

thumb kaplickaJiž nápis nade dveřmi dává vědět, kdy byla tato kaplička postavena: „Ke cti a chvále Boží zbudováno od obce Sobínské Léta Páně 1885,“ píše se zde. Kaplička byla tehdy postavena i za peníze sobínských občanů, kteří se na ni tehdy složili. Do rázu stavby se vryla jména stavitelů Hrdličkových (František Hrdlička a jeho syn Josef). Návrh vyhotovil V.K. Panoš ze Zbuzan. Kaplička byla poprvé opravována již v roce 1923, a to za asistence stavitele Hakla. Zvon v kapličce již není původní, jeho zhotovení spadá do roku 1948. Za výrobou nového zvonu stojí První moravská zvonárna Brno-Husovice. Další rekonstrukce kapličky včetně jejího vnitřního vybavení se uskutečnila před deseti lety v roce 2004, a to podle původního návrhu z doby jejího vzniku. Obzvlášť působivá je kombinace světle žluté a bílé barvy na fasádě kapličky, která ji dává takřka pohádkový nádech i nová přilehlá zeleň, která přibyla po rekonstrukci.

thumb bozi-muka-sobinDruhou neméně zajímavou sakrální stavbou jsou barokní Boží muka, která se nacházejí na rohu sobínského parku při silnici ze Zličína do Hostivice. Tato stavba byla dokonce vyhlášena kulturní památkou. Boží muka pochází již z roku 1776 a jsou hodnotným odrazem tehdejší lidové votivní architektury. Kaplička má výklenek na soklu a je ukončena hranolovitou římsou. Nad ní se nachází zděný jehlan s koulí a křížem. Výklenek je prosklený a je uzavřený otevírajícím kovovým rámem. O dnešní vzhled se zasadila zejména paní Jaroslava Nohová z Prahy 6, která přispěla i finančně a dala myšlenkový podnět městskému zastupitelstvu MČ Zličín, které dalo v roce 1998 zelenou opravě zchátralé památky. V říjnu roku 1999 byla Boží muka znova slavnostně vysvěcena. Pověst říká, že v okolí Božích muk stával lazaret pro vojáky, kteří bojovali v bitvě na Bílé hoře. Poslední opravy se památka dočkala v loňském roce (údaj ze srpnového Zličínského zpravodaje 2013).

thumb krizV oblasti starého Zličína se kdysi nacházel také poutní, podle katastru z roku 1840 to byl zřejmě dřevěný kříž. V kamenný se proměnil až později, nejspíše to bylo po skončení morové epidemie v roce 1845, v roce 1858 pak byl pořízen podstavec. V šedesátých letech byl původní kamenný kříž zlikvidován a zaházen zeminou v lomu za vesnicí. Jako vzpomínka na kříž tu zbyl jen podstavec, ke kterému se kříž vrátil až v roce 1999. V Sobíně se pak dochovaly dva kříže – jeden kamenný a jeden litinový, oba byly rekonstruovány v roce 2004, stejně jako Boží muka. Ten druhý se tyčí na kraji Sobína kousek od křižovatky ulic Hostivická a Ke Zličínu. Kamenný kříž vyhotovený z růžového sliveneckého mramoru opravila sochařka Marcela Kačerová.

thumb bozi-muka-sobin-napisthumb kriz-top

 

 

 

 

Označeno štítky Zajímavosti Zličín

Dále by Vás mohlo zajímat